Patologie społeczne

Patologie społeczne to pewne zachowania ludzi, które nie są zgodne z pewnymi normami zarówno etycznymi jak i społecznymi. W XXI wieku zjawisko patologii społecznej jest bardzo częste i może mieć rózne przyczyny: ubustwo, bardzo złe warunki, w których żyje człowiek. Ludzie traktują innych tak ja sami byli/są traktowani.

Do zachowań patologicznych zaliczamy:

– > przestępczość;
-> przemoc;
– >samoniszczenie-alkoholizm, narkomania i samobójstwa, a także inne zachowania agresywne wobec swojej osoby;
->typy zachowań aspołecznych, np. działania zmierzające do zaostrzenia konfliktów społecznych, narodowościowych, religijnych, ruchy młodzieżowe, itd.;
– >dewiacyjne zachowania seksualne-parafilie, np. pedofilia, kazirodztwo, gwałty;
-> inne rodzaje zachowań występujących na podłożu psychospołecznym, np. zaburzenia psychiczne i nerwice.

Reklamy